Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
SAMEIETS ÅRSMØTE - INNMELDING AV SAKER
Publisert 04.05.2021
Årets årsmøte avholdes den 16. juni kl. 18:00 og vil være et årsmøte uten fysisk oppmøte.

Hos oss har styret kommet frem til at det mest hensiktsmessige er å gjennomføre årsmøte uten fysisk oppmøte, ved å benytte en kombinasjon av en digital løsning og papir (for de som ikke er digitale). Vi ber dere sende deres tlf. nummer til regnskap2@boalliansen.no slik at dette kan bli benyttet for avstemming.

I forbindelse med dette har du som seksjonseier mulighet til å melde inn eventuelle saker. Fristen er fastsatt til onsdag, 12. mai. Alle innmeldinger må være skriftlig, og kan enten sendes inn til styret@rh1c.no eller legges i styrets postkasse. Den innmeldte saken må inneholde et forslag til vedtak, som årsmøte skal stemme over.

Innkalling og agenda kommer ca. to uker før møtet.
 
Kun eiere av seksjon i Sameiet Røahagan 1C har mulighet til å melde inn saker til årsmøte.
 
 
 
Med vennlig hilsen
Styret i Sameiet Røahagan 1C
styret@rh1c.no

 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi